O nama

Mediteransko edukacijski komorski centar inovacija d. o. o. (MEKCI), pravni slijednik Meranije d.o.o., je društvo u stopostotnom vlasništvu Hrvatske gospodarske komore (HGK).

MEKCI je vlasnik prostora kompleksa ex Motela Panorama, djela renomiranog arhitekta Ive Vitića, koji čine:

  • glavna zgrada, neposredno s južne strane ceste Matulji – Rijeka, s 1.825 m2,
  • smještajni prostor u zapadnom nastavku glavne zgrade s 245 m2,
  • odvojeni smještajni dvokatni paviljon s južne strane glavne zgrade, s ukupno 702 m2,
  • prodavaonica sa sjeverozapadne strane glavne zgrade, površine 65 m2,
  • natkriveni prostori i terase površine 554 m2,
  • parkirališta površine 1.650 m2.

Nadalje, od ukupne površine lokacije od 9.450 m², kompleks zauzima približno 1.440 m² (kig = 0,15), dok je njegova ukupna bruto razvijena površina znatno veća.

Vlada Republike Hrvatske je svojom odlukom iz 1997. godine uvjetovala da nakon stjecanja vlasništva nad imovinom MEKCI (2016. godine Meranija d.o.o. mijenja ime u MEKCI), Hrvatska gospodarska komora treba u tom objektu ustrojiti poslovno-edukacijski centar kao jedinu i isključivu namjenu objekta.

Nadalje, rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske od travnja 2015. godine Vitićev kompleks ima svojstvo kulturnog dobra.

Danas je Mediteransko edukacijski komorski centar inovacija d.o.o.  registriran za niz područja djelatnosti koja uključuju primarno istraživanje i razvoj s područja zdravstvenog turizma te usko vezanih područja turizma, ekonomije, računarstva i elektrotehnike, zdravlja i kvalitete života, hrane i bioekonomije te energije i održivog okoliša te ostale djelatnosti koje omogućuju provedbu odluke Vlade Republike Hrvatske o namjeni objekta.

Slijedom navedenoga, Mediteransko edukacijski komorski centar inovacija d.o.o.  je član dvaju Hrvatskih klastera konkurentnosti: (1) Hrvatskog klastera konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora i (2) Hrvatskog klastera konkurentnosti ICT industrije.

Temeljem odabira na Javnom pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija, Mediteransko edukacijski komorski centar inovacija d. o. o. krajem lipnja 2017. godine, u partnerstvu s poduzetnicima i organizacijama za istraživanje i širenje znanja, prijavljuje projekt „Centar kompetencija u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma“ na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija.

Projekt „Centar kompetencija u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma“ uključuje ulaganje u istraživačku infrastrukturu te projekte istraživanja i razvoja koji će se provoditi kroz učinkovitu suradnju. Inovacijska (istraživačka) infrastruktura predstavlja nužan preduvjet da partneri u projektu uz suvremenu tehnologiju razvijaju svoje projekte istraživanja i razvoja (I&R) i komercijaliziraju svoje inovacije te predstavlja neophodnu istraživačku (uključujući i informacijsku i komunikacijsku tehnologiju) infrastrukturu za provedbu ostalih projektnih aktivnosti, ali omogućuje i ostvarivanje cilja održivosti centra kompetencije i nakon provedbe projekta.

Ovim projektom učinkovite suradnje poduzetnika te organizacija za istraživanje i širenje znanja želi se doprinijeti funkcioniranju sustava trostruke uzvojnice te promicanju razvoja gospodarstva temeljenog na inovativnim proizvodima i uslugama, kao i održivi društveni razvoj.

Na taj način HGK, odnosno MEKCI ne samo da osigurava jačanje konkurentnosti i poboljšanje inovacijskog okruženja hrvatskog gospodarstva te povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz razvoj CEKOM-a i provedbu istraživačko razvojnih projekata u skladu s tematskim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske, već osigurava i značajan utjecaj na sveukupnost društveno odgovornog ponašanja i poslovanja kroz obnovu i revitalizaciju kulturnog dobra i baštine Republike Hrvatske.