EU projekt

Centar kompetencija u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma”

Projekt prijavljen na poziv:

Podrška razvoju Centara kompetencija
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Referentna oznaka: KK.01.2.2.03.

Status prijave:

U tijeku je postupak ocjene prihvatljivosti projekta
Centar kompetencija u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma

OPIS PROJEKTA:

Centar kompetencija u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma

Prijavitelj: Mediteransko edukacijski komorski centar inovacija d.o.o. (MEKCI)

Partneri organizacije za istraživanje i širenje znanja:

 • Institut Ruđer Bošković
 • Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Centar za visoko propusne tehnologije
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“

Partneri poduzetnici:

 • Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
 • Adrialab d.o.o.
 • King Ict d.o.o.
 • Mi-plast d.o.o.

Suradnik:

 • Sargus zadruga za proizvodnju i izlov ribe i školjkaša

Kroz djelovanje centra kompetencije u području zdravstvenog turizma planira se doprinijeti jačanju inovacijskog kapaciteta poslovnog sektora; razvoju i promicanju novih IKT rješenja u poslovanju, komercijalizaciji novih proizvoda i usluga te jačanju konkurentnosti i rastu izvoza hrvatskog gospodarstva kao i povezivanju znanstveno-istraživačkog i poslovnog sektora kroz postojeću infrastrukturu u cilju kreiranja inovacijskog lanca vrijednosti.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj: Jačanje konkurentnosti i poboljšanje inovacijskog okruženja hrvatskog gospodarstva te povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz razvoj CEKOM-a i provedbu istraživačko razvojnih projekata u skladu sa tematskim područjima Strategije pametne specijalizacije RH

Specifični ciljevi:

 1. stvaranje istraživačke infrastrukture neophodne za istraživanje, razvoj, inovacije (I&R&I) te učinkovitu suradnju CEKOM-a;
 2. razvoj novih proizvoda i usluga zdravstvenog turizma kroz I&R&I te učinkovitu suradnju u području zdravlja i kvalitete života;
 3. razvoj novih proizvoda i usluga zdravstvenog turizma kroz I&R&I te učinkovitu suradnju u području energije i održivog okoliša te
 4. razvoj n ovih proizvoda i usluga zdravstvenog turizma kroz I&R&I te učinkovitu suradnju u području hrane i bioekonomije

Strateški projekt HGK i projekt od nacionalnog interesa

 Projekt uspostavljanja Centra kompetencije u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma proglašen je projektom nacionalnog interesa od strane dvaju Hrvatskih klastera konkurentnosti:

 1. Hrvatskog klastera konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora
 2. Hrvatskog klastera konkurentnosti ICT industrije.

Misija Centra kompetencija u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma je istraživati, razvijati, inovirati te komercijalizirati proizvode i usluge zdravstvenog turizma kroz učinkovitu suradnju poslovnog sektora i istraživačke zajednice

Vizija Centra kompetencija u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma je postati nacionalno i međunarodno prepoznat kao najbolji inovativni centar u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma koji će u svom radu promicati konkurentnost i inovacijsko okruženje hrvatskog gospodarstva

Ukupno trajanje projekta u mjesecima:

42 mjeseca

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

179.316.333,49  HRK

Napomena:
Postupak ocjene prihvatljivosti projekta Centar kompetencija u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma je u tijeku.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:

http://www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Pravna napomena: Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost trgovačkog društva Mediteransko edukacijski komorski centar inovacija d.o.o.